BrossLife Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR
1.1 SATICI           :
Adı Soyadı/Ünvanı: Bross Life-Salih Gözütok
Adresi: Mediye Mah., Mehmet Karaca Sokak, No:4/B, Beşiktaş, İstanbul
Telefon: (212) 275 1078
E-mail: info@ brosslife.com

1.2 ALICI
Web sayfasın üye olurken girilen Ad Soyad, T.C. No, Adres Bilgileri, Telefon ve e-mail bilgileri kabul edilecektir. Bilgilerin doğruluğu kullanıcının inisiyatifindedir.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme, www.brosslife.com internet sitesinden gıda ürünleri satın alan ve bu sözleşmenin alıcı kısmını kimlik bilgilerini beyan ederek dolduran kişi (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır) ile Mediye Mah., Mehmet Karaca Sokak, No:4/B, Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan satıcı Bross Life-Salih Gözütok (bundan böyle “Bross Life” olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri kapsamında yapılan ürün satışı ve teslimi koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

MADDE 3 – SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN
Siteye üye olan kullanıcının satın aldığı ürün(ler), ödeme şekli, belirttiği teslim adresi ve taşıma ücreti, fatura adresi ve taşıma ücreti, satın alma ekranlarında eksiksiz olarak belirtilmektedir.

MADDE 4 – ÜRÜNÜN SATIŞ BEDELİ

 • Ürünün satış bedeli, Alıcı’nın seçtiği ürün paketi ve süresine göre (günlük/haftalık/aylık gibi) sözleşmenin kurulduğu tarihinde Bross Life’ın brosslife.com internet sitesinde belirtilen (KDV dahil) bedeldir.
 • Bross Life ürün fiyatlarını dilediği zaman tek taraflı olarak serbestçe değiştirme hakkına sahiptir. Alıcının sözleşmenin sona ermesinden sonra yeniden siparişte bulunması halinde brosslife.com internet sitesinde yer alan güncel fiyatlar geçerli olacaktır. Ödemeler online kredi kartı veya banka havalesi/EFT yolu ile yapılır.

MADDE 4 – ÜRÜNÜN TESLİM ŞEKLİ VE TESLİM KOŞULLARI

 • Bross Life ürün paketleri sadece İstanbul İli sınırları dâhilinde; Bross Life’ın kabul edeceği bölgelere, Alıcı tarafından bildirilen adrese teslim edilir. Bross Life, işbu sözleşmeye konu ürün paketlerini anlaşmalı olduğu kurye-taşıma şahıs ve şirketleri vasıtasıyla Alıcı’ya teslim eder. Paketler 3 (üç) günlük, 6 (altı) günlük veya 1 (bir) aylık olarak satın alınabilir. En geç cumartesi günü saat 17.00’ye kadar ödemesi tam olarak yapılarak satın alınan paketlerin teslimine, satın almayı takip eden ilk pazartesi günü başlanır. Ancak, cumartesi günü saat 17.00’den sonra satın alınan paketlerin teslimine, satın almayı takip eden haftanın bitiminden sonra gelen ilk pazartesi günü başlanır. Alıcı, Sözleşmenin işbu madde hükmünde belirlenmiş olan paket tesliminin başlangıç gününü (1 ocak, resmi tatil ve bayram günleri hariç) daha ileriki bir tarihte ancak yine pazartesi günü olarak belirleyebilir. 6 günlük alınan paketler Bross Life tarafından pazartesi gününden başlamak üzere cumartesi gününe kadar (cumartesi dahil) saat 12:00’ye kadar günlük olarak teslim edilir. 1 Ocak, resmi tatil ve bayram günleri ürün teslimatı gerçekleştirilmez. Alıcı, satın aldığı 6 günlük paketlerin teslim tarihlerini bölemez veya erteleyemez.
 • Bross Life, Alıcının satın aldığı paketi, tek bir taşıma kutusu içerisinde günlük olarak kurye ile teslim edecektir. Alıcı, ya da alıcının bildirdiği adreste ürünü teslim alan kişi, paketteki günlük öğünleri eksiksiz teslim almış kabul edilir. Eksik öğün(ler) olması halinde Bross Life’a bilgi verilmesi şarttır. Alıcının, Bross Life’a teslimat adresi olarak bildirdiği adreste, üçüncü bir kişinin ürünü teslim alması, Alıcının ürünü teslim aldığı anlamına gelir. Bu tip teslimatlarda Alıcı ürünü teslim almadığını Bross Life’a karşı iddia edemez.
 • Kurye, Alıcı’nın belirlediği zaman diliminde ve adreste Alıcı’ya veya Alıcı’nın paketi teslim almaya yetkili kıldığı kişiye ulaşamazsa, 5 dakikalık bekleme süresinden sonra paketi Bross Life mutfağına geri götürecek ve Bross Life bu ürünleri imha edecektir. Alıcı, bu gibi durumlarda paketi almış kabul edileceğini ve bundan ötürü Bross Life’dan hiç bir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı, teslimattaki olası gecikmeleri, teslimat saat diliminin bitmesini takiben en geç 1 (bir) saat içerisinde Bross Life’a bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde Bross Life teslimdeki gecikmeden sorumlu olmayacaktır.
 • Trafik kazası veya trafikteki aşırı yoğunluklar gibi elde olmayan nedenlerle paketin tesliminde gecikme olması halinde; gecikmenin 2 (iki) saati aşması durumunda Bross Life, tek taraflı olarak o günkü ürünün teslimatını yukarıdaki 14. madde hükmüne tabi olarak en geç 3 ay içerisinde Alıcı’nın belirleyeceği bir günde kullanılmak üzere erteleyebilir.
 • Teslimat ve fatura adreslerinin farklı olması halinde Alıcı bu durumu Bross Life’a siparişi sırasında bildirmek durumundadır. Fatura, ilk teslimatta ürün paketi ile birlikte Alıcı’ya iletilecektir.
 • Alıcı, en az 2 (iki) iş günü öncesinde saat 16:00’a kadar bildirmesi halinde, Bross Life teslimat sınırları dâhilinde teslimat adresinde ve/veya teslim saatinde değişik yapabilir. Ancak, böyle bir halde Alıcı adres değişikliği taleplerini (212) 275 1078 iletişim hattından Bross Life’a bildirerek teyit alacaktır.
 • Alıcı, e-posta yolu ile ilettiği taleplerine takip eden 1 (bir) iş günü içerisinde yanıt almaması halinde, e-postanın teknik bir aksaklıktan dolayı Bross Life‘a ulaşmamış olması ihtimalinden ötürü, talebini Bross Life‘ın (212) 275 1078 Hizmet Hattından Müşteri Temsilcilerine iletmelidir. Bross Life teknik sebeplerle kendisine ulaşmayan Alıcı taleplerinin karşılanmasından sorumlu değildir.
 • Alıcı, siparişi verdikten en geç 30 dakika içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi sipariş verildiği andan itibaren başlar. Böyle bir halde ürün bedeli, iadeye ilişkin tüm masraf ve komisyonlar Alıcı’ya ait olmak üzere caymayı takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Alıcı’nın banka hesabına iade edilir.
 • Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Cayma Hakkı’nın istisnaları başlıklı 15. maddesinde sayılan uyarınca;
  • (a) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmelerde
  • (b) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmelerde
  • (c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde
  • (d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde,
  • (e) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde
  • (f) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde

  cayma hakkının kullanılamayacağını, işbu sözleşmenin ve sözleşmeye konu satın aldığı ürünün Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi kapsamında Alıcı’nın cayma hakkını kullanması mümkün olmayan bir ürün olduğunu bildiğini, sözleşmenin yukarıdaki 5.1 maddesinde belirtilen sürede cayma hakkını kullanmamış ise artık cayma hakkını kullanmasının mümkün olmadığını kabul ve beyan eder.

MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 • Alıcı, Bross Life’in unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri, internet sitesinde yayınlanan yemek paketlerinin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimat koşulları, satışa konu paket ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda açık, anlaşılır ve brosslife.com internet sayfasında Bross Life tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında siparişi verdiğini kabul ve beyan eder.
 • Alıcı, hiçbir sağlık probleminin olmadığını ve/veya sağlık kontrollerini yaptırıp uzman hekimlere danışarak hekim onayı ile Bross Life’dan kalorileri ölçülmüş ürün satın aldığını kabul ve beyan eder. Alıcı’nın yaş ve kilo durumu ile ilgili bu ürünleri kullanmasından doğabilecek tüm sorunlarda alıcı sorumludur. Alıcı kilo ve yaşından, özel sağlık durumundan kaynaklanan hallerden ötürü diyet programı yapmasının uygun olmadığı hallerde Bross Life’dan ürün almış ise bu durumda Alıcının tüm şikayetlerinden, ortaya çıkabilecek olası sonuçlardan Alıcı sorumlu olup, Bross Life’ın Alıcı’ya ve/veya üçüncü kişilere karşı hiç bir sorumluluğu yoktur.

MADDE 7 – GENEL HÜKÜMLER

 • Alıcı siparişlerini Bross Life web sitesine kayıt yaparak elektronik ortamda gerçekleştirir. Sözleşmenin kurulma tarihi, Alıcı’nın sipariş verip ödemesini tam olarak yaptığı tarihtir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve seçilen ürün paketinin teslimatına başlanması için Alıcı’nın sipariş ettiği paket bedelini tam olarak ödemiş olması şarttır.
 • Bross Life, müşterilerinin kilo vermesine veya sağlıklı beslenmesine yardımcı olmak amacıyla Bross Life tarafından hazırlanan ve ölçülmüş kalori değerleri belirtilen ürün paketlerinden, Alıcı’nın kendi serbest iradesi ile seçtiği ürün paketini, Alıcı’nın adresine günlük paketler halinde teslim edecektir. Ürünlerin kalori değerleri +/- 100 kaloriyi geçmemek üzere değişiklik gösterebilir.
 • Besin kalori değerleri Bross Life diyetisyenleri tarafından tespit edilen Bross Life menüleri, herhangi sağlık sorunu bulunmayan müşterilere uygun şekilde hazırlanmış olup, herhangi bir sağlık sorunu, alerjisi olan müşterinin sipariş vermeden önce mutlaka kendi doktoruna danışması ve doktorunun tavsiyesine göre hareket etmesi gerekir. Bross Life, Alıcı’nın hastalık veya gıda alerjisi gibi nedenlerle karşılaşılabileceği sağlık problemlerinden ve/veya Alıcı’nın kendi belirlediği hedefe ulaşamamasından hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bross Life alıcıya kalori değerleri ölçülmüş gıdaları işbu sözleşme şartlarına tabi olarak göndermekle yükümlü olup, bunun dışında Bross Life’ın Alıcı ve/veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Paketlerde ürün eksiği olması, paketin ezik veya ambalajların açık olması gibi herhangi bir sorunla karşılaşması halinde Alıcı, Bross Life’a bilgi vermekle yükümlüdür. Paketin tesliminden sonra fark edilen sorunlar, Alıcı tarafından aynı gün içinde en geç saat 16.00’e kadar Bross Life’ın (212) 275 10 78 numaralı iletişim hattına bildirmeli ve müteakip gün gelen kurye ile sorunlu ürünü Bross Life mutfağına geri yollamalıdır. Bu gibi durumlarda yapılacak incelemede üründeki sorunun Bross Life’dan kaynaklandığının tespiti halinde Alıcı, günlük paket hakkını 3 (üç) ay içerisinde dilediği herhangi bir günde kullanabilir.
 • Bross Life ürünleri sağlıklı ve özel sağlık koşullarında, koruyucu katkı maddeleri kullanılmadan günlük taze gıdalar kullanılarak hazırlanıp bakteri oluşumunu minimuma indirmek amacı ile soğutularak paketlenir. Soğuk zincir ile teslim edilen Bross Life yemeklerinin teslimattan sonra soğuk zincirini korumak buzdolabında uygun koşullarda muhafaza etmek, teslim edilen ürünleri talimatlarına uygun olarak ısıtmak teslim aldığı ürünü kutunun üzerinde yazan tarihte tüketmek Alıcı’nın sorumluluğunda olup, Alıcı’nın işbu akdi yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlardan Bross Life sorumlu değildir.
 • Alıcı, ürünleri teslim almaktan imtina etmesi, sözleşmeden vazgeçmesi veya sözleşmeyi haklı nedeni olmaksızın tek yanlı olarak feshetmesi halinde Bross Life’dan hiç bir talepte bulunmayacağını, teslim almaktan vazgeçtiği/imtina ettiği veya sözleşmeyi tek yanlı olarak feshettiği için teslim edilmeyen ürün bedellerinin kısmen dahi olsa iadesini istemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • Bross Life, sipariş yoğunluğu, üretim birimlerinin bakımı veya kendi takdirine bağlı olarak göreceği lüzum üzerine satın alma taleplerini ve/veya ürün teslimini durdurabilir. Ayrıca, yangın, su baskını, sel, fırtına, kar yağışı, deprem, savaş, isyan, kargaşa, idari bir işlem veya karar gibi zorlayıcı nedenlerle Bross Life’ın teslimat yapmasının mümkün olamaması halinde zorlayıcı nedenlerin ortadan kalktığı tarihe kadar Bross Life’ın teslimi erteleme hakkı bulunmaktadır. Alıcı, bu hallerde, Bross Life’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler brosslife.com sitesinden ebeveynlerin onayı dışında satın alma yapamaz. Bross Life, Alıcı’nın beyan ettiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Alıcının yaşını yanlış belirtmesinden dolayı Borss Life’a hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemez.
 • Bross Life, sözleşme şartlarında dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu gibi bir durumda, değişikliklerin tümü web sitesinde yayınlanacak ve değişikliklerden sonra yapılacak sipariş ve alımlar bakımından geçerli olacaktır.
 • Bross Life, iş bu sözleşme kapsamında Alıcı hakkında edindiği hiç bir bilgiyi yasal olarak yetkili adli makamlar ve resmi merciler dışında hiç bir kişi ve kurumla paylaşmayacağını ve iş bu sözleşmeyle üstlendiği edimleri ifa kapsamının dışında kullanmayacağını taahhüt eder.
 • Alıcı, işbu sözleşmeyi kısmen ve/ya tamamen bir başkasına devredemez.
 • https://www.brosslife.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve Alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
 • İşbu sözleşmeden ve uygulanmasından kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların hallinde Bross Life’ın bilgisayar, telefon gibi manyetik ortamda olanlar dâhil elektronik kayıtları, ticari defter, belge ve kayıtları kesin delil oluşturur. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 • Alıcı bu sözleşmedeki tüm maddeleri okuduğunu ve kendi serbest iradesi ile işbu Sözleşmeyi akdettiğini gayri kabili rücu ile okuyup kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.